Online image

Home / Online image

Izrada web stranice

Web stranica jeste prva prezentacija firme. Ona treba da je jednostavna, intuitivna, funkcionalna, sa svrhom da pruži osnovni set informacija o proizvodu, usluzi.

“A successful website does three things:
It attracts the right kinds of visitors.
Guides them to the main services or product you offer.
Collect Contact details for future ongoing relation.”
― Mohamed Saad

 

Izradu web stranica vršim pomoću wordpress tema.

Usluga obuhvata:

 • Analiza postojeće stranice,
 • Odabir tema (zajedno sa kupcem se vrši izbor finalne teme),
 • Temu zajedno sa svim plugin-ovima (napomena: tema ne smije biti kompromis jer dugoročno može donijeti više problema nego koristi),
 • Podizanje WordPress teme na hosting kupca, podešavanje svih potrebnih plugin-ova,
 • Prebacivanje tekstova sa stare na novu stranicu,
 • Migracija starog sajta na novi (kako se ne bi izgubio saobraćaj sa postojećih stranica),
 • Prilikom izrade, vodi se računa o SEO politikama,
 • PDF vodič do 2 strane kako upotrebljavati novi sajt,
 • 15 dana podrške, maksimalno 10h ukupno nakon lansiranja web stranice.

Usluga ne obuhvata:

 • Dizajn loga,
 • Dizajn bilo kojeg drugog imidža,
 • Unos novog sadržaja na novi sajt,
 • Kreiranje sadržaja za novi sajt,
 • Zakup domena i hostinga.

Content marketing

Content marketing obuhvata kreiranje kompletnog sadržaj za online prezentaciju. To podrazumjeva slike, tekstove, videa; sve to u kombinaciji kao što su post objave, tekstovi za web, blog tekst, itd.

 

KREIRANJE POSTOVA

Usluga podrazumjeva sljedeće:

 • Osmisliti koncept;
 • Dizajnirati template (sliku) za post u formatima potrebnim za Facebook i Instagram (portrait i landscape);
 • Osmisliti prateći tekst postu.

Svaka komponenta online prezentacije je važna.

KREIRANJE VIDEA

Usluga podrazumjeva sljedeće:

 • Osmisliti koncept,
 • Dizajnirati video.

SEO TEKST I BLOG TEKST

Usluga podrazumjeva pisanje novog i optimizaciju postojećeg teksta prema SEO pravilima. Znači, šta sve treba da zadovolji jedan tekst da bi visoko bio rangiran na Google-u. Najviše vremena je ovdje potrebno za proučavanje teme i nalazak njenih ključnih riječi.

Faze koje prethode dogovoru za saradnju

0%
Inicijalni razgovor Putem skajpa ili bilo koje druge aplikacije održimo inicijalni sastanak oko vaših potreba
0%
Definisanje potrebe i dostavljanje ponude Nakon razgovora, dostavljam ponudu za ono što je u razgovoru navedeno da je potrebno
0%
Prihvatanje ponude i određivanje tempa rada Finalna faza dogovora u kojoj se konačno dogovoraju operativni zadaci.

Zakažite inicijalni razgovor